Så förhindrar vi nästa pandemi

Så förhindrar vi nästa pandemi

Bill Gates2022
Medan hela världen gör sitt bästa för att lägga Covid-19-pandemin bakom sig börjar oron för framtiden torna upp sig. Är det möjligt att förhindra att en ny pandemi tar miljontals människoliv och ödelägger den globala ekonomin? Bill Gates tar stöd av världens främsta experter i att bekämpa dödliga sjukdomar och lägger fram en övertygande teori om vad vi kan lära av coronavirusets framfart och hur vi kan avvärja nästa katastrof. Så förhindrar vi nästa pandemi är en uppmaning till handling från en av vår tids största tänkare och aktivister.
Sign up to use